Stav výroby a prodeje čínského průmyslu průmyslových šicích strojů v roce 2020

Výroba a prodej průmyslových šicích strojů v Číně, dovoz a vývoz v roce 2019 poklesly

Poptávka po textilním a oděvním vybavení (včetně textilních strojů a šicích strojů) od roku 2018 nadále klesá. Výkon průmyslových šicích strojů v roce 2019 klesl na úroveň roku 2017, cca 6,97 mil. kusů;ovlivněný domácím ekonomickým poklesem a klesající navazující poptávkou po oděvech atd. V roce 2019 činil tuzemský prodej průmyslových šicích strojů cca 3,08 mil. kusů, což představuje meziroční pokles o cca 30 %.

Z pohledu stovek společností v roce 2019 100 společností průmyslových šicích strojů vyrobilo 4 170 800 kusů a prodalo 4,23 milionu kusů, s poměrem výroby a prodeje 101,3 %.Dovoz a vývoz průmyslových šicích strojů, ovlivněný čínsko-americkým obchodním sporem a zpomalením mezinárodní a domácí poptávky, v roce 2019 poklesl.

1. Výroba průmyslových šicích strojů v Číně klesla, přičemž 100 společností představuje 60 %
Z pohledu produkce průmyslových šicích strojů v mé zemi, v letech 2016 až 2018, v rámci pohonu dvou kol modernizace průmyslových výrobků a zlepšení prosperity navazujícího průmyslu, dosáhla produkce průmyslových šicích strojů rychlého růst.Výkon v roce 2018 dosáhl 8,4 milionu kusů, což je nejvíce za poslední roky.hodnota.Podle údajů China Sewing Machinery Association činila produkce průmyslových šicích strojů v mé zemi v roce 2019 asi 6,97 milionu kusů, což je meziroční pokles o 17,02 % a výkon klesl na úroveň roku 2017.

V roce 2019 vyrobilo 100 společností páteřních kompletních strojů sledovaných sdružením celkem 4,170 milionu průmyslových šicích strojů, což představuje meziroční pokles o 22,20 %, což představuje asi 60 % celkové produkce odvětví.

2. Čínský trh s průmyslovými šicími stroji se nasycuje a domácí prodej je nadále pomalý
Interní prodeje průmyslových šicích strojů vykazovaly od roku 2015 do roku 2019 kolísavý trend.V roce 2019, ovlivněném rostoucím tlakem na sestup na domácí ekonomiku, eskalací čínsko-amerických obchodních sporů a postupným nasycením trhu, se navazující poptávka po oděvech a jiném oděvu výrazně snížila a domácí prodej šicích strojů rychle klesl zpomalil do záporného růstu.V roce 2019 činil tuzemský prodej průmyslových šicích strojů cca 3,08 mil., což je meziroční pokles o cca 30 % a tržby byly mírně nižší než v roce 2017.

3. Výroba průmyslových šicích strojů ve 100 čínských podnicích se zpomalila a míra výroby a prodeje se pohybuje na nízké úrovni.
Podle statistik 100 výrobců kompletních strojů sledovaných China Sewing Machinery Association vykazovaly prodeje průmyslových šicích strojů od 100 výrobců kompletních strojů v letech 2016-2019 kolísavý trend a objem prodeje v roce 2019 činil 4,23 milionu kusů.Z hlediska míry výroby a prodeje byla míra výroby a prodeje průmyslových šicích strojů 100 společností vyrábějících kompletní stroj v letech 2017–2018 nižší než 1 a odvětví zaznamenalo postupnou nadměrnou kapacitu.

V prvním čtvrtletí roku 2019 se nabídka průmyslových šicích strojů v průmyslu obecně zpřísnila, přičemž míra výroby a prodeje přesáhla 100 %.Od druhého čtvrtletí roku 2019 se v důsledku snižující se tržní poptávky produkce podniků zpomalila a nadále se objevovala situace, že nabídka na trhu převyšuje poptávku.Vzhledem k relativní obezřetnosti situace v odvětví v roce 2020 se ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2019 společnosti chopily iniciativy snižovat výrobu a zmenšovat zásoby a snížil se tlak na zásoby produktů.

4. Mezinárodní i domácí poptávka se zpomalila a dovoz i vývoz poklesly
Vývozu výrobků šicích strojů z mé země dominují průmyslové šicí stroje.V roce 2019 tvořil export průmyslových šicích strojů téměř 50 %.Vlivem čínsko-amerického obchodního sporu a zpomalením mezinárodní poptávky celková roční poptávka po průmyslovém šicím zařízení na mezinárodním trhu v roce 2019 klesla. Podle údajů Generální správy cel vyvezl průmysl celkem 3 893 800 průmyslových šicích strojů v roce 2019, meziročně pokles o 4,21 % a hodnota exportu činila 1,227 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 0,80 %.

Z pohledu dovozu průmyslových šicích strojů se od roku 2016 do roku 2018 počet dovozů průmyslových šicích strojů i hodnota dovozu rok od roku zvyšovaly a v roce 2018 dosáhly 50 900 kusů a 147 milionů USD, což jsou nejvyšší hodnoty za poslední roky .V roce 2019 byl kumulativní objem dovozu průmyslových šicích strojů 46 500 kusů s hodnotou dovozu 106 milionů amerických dolarů, což představuje meziroční pokles o 8,67 % a 27,81 %.


Čas odeslání: duben-01-2021